Even geduld

Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout Chocolade Nieuwjaar Heel veel lekkers Confisserie Kerst en Nieuwjaar Keuken Bureau Doopverpakkingen Knuffels Leuk voor kids Kaarten Leuke hebbedingetjes Speelgoed Op stap Boeken Verpakking Communie en Lentefeest

Disclaimer

Ondernemingsgegevens:

Winkel                                 

’t Kriebelend idee                                    

Lange Zoutstraat 46                                   

9300 Aalst                                                  

k.d@telenet.be

+32 53 39 43 41


Maatschappelijke zetel

Mini 2 Maxi bv

Houtmarkt 14

9300 Aalst

+32 472 42 53 47

BE 0890 609 557


 

Beste klant,

 

Wij willen er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ’t Kriebelend idee stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Mini 2 Maxi bv kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van ’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv, met maatschappelijke zetel te Houtmarkt 14, 9300 Aalst, BTW 0890 609 557, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van ’t Kriebelend idee houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, met uitzondering van wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv aanvaard zijn.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Als u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden. 

Als er leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Ook niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de recupelbijdrage, en de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed na. 

’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ’t Kriebelend idee, Mini 2 maxi bv niet. ’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. ’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet, dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de Klant niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat ’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv er van uit dat de Klant van de aankoop afziet.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met de winkel gelegen in de Lange Zoutstraat 46 te Aalst, +32 53 39 43 41. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv. ’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 4: Online aankopen

Voor elke van onderstaande betalingsmogelijkheden heeft de klant een kaartlezer/digipas nodig. Gelieve deze bij de hand te houden.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalmogelijkheden:

Bancontact

Betalen met bankkaart is veilig. Alle betalingen gebeuren via een SSL-beveiligde server die kredietkaartgegevens beveiligd verstuurt.

De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door

’t kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv

’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend; 

België : gratis verzending vanaf € 85,00, bij online bestelling onder de € 85,00 bedraagt de verzendkost € 8,00.

Nederland, Luxemburg: gratis verzending vanaf € 150,00, bij online bestelling onder de € 150,00 bedraagt de verzendkost € 16,00.

 

Alternatief kan de bestelling online geplaatst en betaald worden, en in de winkel in Aalst afgehaald en omgeruild worden zonder transportkosten.

Het is voor ’t Kriebelend idee, Mini 2 maxi bv onmogelijk om snoeptaarten en confiserie assortimenten op te sturen. Deze moeten dus steeds afgehaald worden bij ’t Kriebelend idee, Lange Zoutstraat 46 te Aalst. Bij verzending op vraag van de klant is ’t Kriebelend idee, Mini 2 maxi bv niet verantwoordelijk voor kwaliteitsverlies opgelopen door transport. (Temperatuur, breuk,…)

Door onvoorziene omstandigheden, is het mogelijk dat de leveringskost hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld. Deze verzendkosten zijn ook verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geretourneerd.

De levering gebeurt door Bpost. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd binnen 3-4 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het adres zoals door de Klant bij de bestelling werd opgegeven. Deze levertermijn is louter indicatief: het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van ’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv  aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Het is mogelijk dat de Klant toch een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan de voorraad uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor Mini 2 Maxi bv geen fout treft, vertraging oploopt. Indien Mini 2 maxi bv niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of - wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken - binnen de dertig dagen volgend op uw bestelling, heeft de Klant het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de klant onderweg is.

Alle goederen worden voor verzending gecontroleerd op zichtbare fouten. Mocht er desondanks een zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering vastgesteld worden, moet dit door de klant onmiddellijk gemeld worden aan ’t Kriebelend idee, Mini 2 maxi bv. De Klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Als de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout/beschadiging), dient de Klant dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij ’t Kriebelend idee, Mini 2 maxi bv. De Klant dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ’t Kriebelend idee, Mini 2 maxi bv terug te sturen onder vermelding van het gebrek. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Mini 2 maxi bv was geboden. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van ’t Kriebelend idee, Mini 2 maxi bv.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ’t Kriebelend idee, Mini 2 maxi bv te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij ’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant ’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv, Houtmarkt 14 – 9300 Aalst, 053 39 43 41, k.d@telenet.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ’t Kriebelend idee, Mini 2 maxi bv heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan ’t Kriebelend idee, Lange Zoutstraat 46 – 9300 Aalst. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. 

Als het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt ’t Kriebelend idee, Mini 2 maxi bv zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, met de originele prijsetiketten er aan, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Voeding, snoepgoed en confiserie worden nooit teruggenomen.

Als de klant de overeenkomst herroept, zal ’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, met uitzondering van eventueel aangerekende leveringskosten en personalisatiekosten aan de klant terugbetalen, ten laatste binnen 7 werkdagen nadat ’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv de artikelen in ontvangst genomen heeft. Bij verkoopovereenkomsten kan ’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Mini 2 maxi bv geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met ’t Kriebelend idee, Mini 2 maxi bv waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan ’t Kriebelend idee, Mini 2 maxi bv.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant ’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtage.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

De garantie is niet overdraagbaar.

 

Artikel 9: Klantendienst 

Eventuele klachten kan u richten naar ’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv op het telefoonnummer +32(0) 53 39 43 41 of via k.d@telenet.be t,a,v. Verlinde Katrien

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover ’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt ’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, ’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mini 2 Maxi bv, Houtmarkt 14, 9300 Aalst, k.d@telenet.be de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing kan u zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Mini 2 maxi bv, Houtmarkt 14 – 9300 Aalst, k.d@telenet.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, ’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Mini 2 Maxi bv houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Als u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op k.d@telenet.be

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door ’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv.om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van ’t Kriebelend idee, Mini 2 maxi bv. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

’t Kriebelend idee, Mini 2 Maxi bv kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 

 

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank te Dendermonde bevoegd. 

Als een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan. 


Lange Zoutstraat 469300 - AalstK.D@telenet.be't Kriebelend idee053/39.43.41BE 0890.609.557www.tkriebelendidee.be Retourdocument